Dentální hygiena

výběr z ceníku

Kompletní instruktáž a nácvik správného provedení hygieny dutiny ústní, výběr optimálních pomůcek 600,-
Reinstruktáž pacientů s nácvikem čištění chrupu tzv. „solo technikou“ 550,-
Kontrola hygieny (u již ošetřených pacientů) 300,-
Profesionální čištění zubů a odstranění pigmentací z povrchu zubů abrazivní pastou - depurace 300,-
Profesionální odstranění pigmentací a zubního povlaku z povrchu zubů metodou Air Flow 700,-
Odstranění zubního kamene menšího rozsahu 650,-
Odstranění výrazných nánosů zubního kamene u pacientů se zanedbanou hygienou - 1 hod. práce 1200,-
Kyretáž - deep scaling - odstranění zubního kamene pod dásní 800,- / 1 sextant
Hygienický program - odstranění zubního kamene ultrazvukem / ručními nástroji, odstranění pigmentací pomocí Air Flow, reinstruktáž 1100,-

Platbu za ošetření je možné provést v hotovosti nebo platební kartou.