Původ obavy ze zubního ošetření

Zdroje naší obavy z návštěvy zubního lékaře jsou veskrze dva.

Tím prvním (a přirozeným) je skutečnost, že zubní lékař nám narušuje náš intimní prostor - zónu, kterou si člověk chrání jako své osobní vlastnictví a mohou do ní vstoupit pouze jemu nejbližší osoby. Toto narušení je příčinou přechodných změn v našem těle - srdce nám začne tlouci rychleji, hladina adrenalinu v krvi se nám zvyšuje a (někdo více, jiný méně) pociťujeme strach, obavu nebo přinejmenším nepříjemné pocity.

Tím druhým (a v moderní zubní praxi nepřijatelným) je skutečnost, že mnozí z vás si v sobě nesou negativní, traumatizující zážitek spojený s návštěvou zubního lékaře v minulosti. Nejčastěji se jedná o bolestivost při ošetření, neadekvátní přístup ošetřujícího lékaře nebo nemožnost být plně informován a moci tak spolurozhodovat o možnostech léčby.

Základní prioritou mé práce je respektovat každého pacienta jako člověka, individuálním a vlídným přístupem navodit atmosféru vzájemné důvěry a minimalizovat tak případný stres pacienta z ošetření.

Bezbolestnost prováděných zákroků, informovanost pracienta, osobní přístup a maximálním preciznost provedené práce považuji za automatické.