Protetika

Při zhotovování všech typů protetických náhrad vycházíme z předchozí podrobné konzultace s pacientem, jejímž výsledkem by měl být optimálně zvolený typ a provedení náhrady, které bude splňovat estetické a funkční nároky pacienta.

Standardem při provedení je vysoká přesnost, optimální funkčnost a estetika provedené práce.

Protetická práce je výsledkem spolupráce zubního lékaře a zubního technika. Naše pracoviště dlouhodobě spolupracuje se špičkovým zubním laborantem Jiřím Tauferem , která díky svému jedinečnému talentu, zručnosti a absolvování mnoha domácích i zahraničních školení a seminářů patří mezi špičku mezi zubními laboranty v České republice.

V naší ordinaci zhotovujeme:

Estetické fasety

Představují tenký keramický nebo kompozitní plátek nahrazující přední (viditelnou) část zubů. Lepí se na obroušenou plochu předních zubů. Fazetami je možné vylepšit tvar, drobné nerovnosti na povrchu zubu a především barvu, a to při minimálním zásahu do struktury zubu (0,5 - 1,0 mm).

Jedná se o ošetření, které je ve svém provedení velmi náročné a vyžaduje optimální spolupráci pacienta. Zuby po zákroku zůstávají živé (vitální). Volba tohoto typu ošetřeni má ale svá omezení. V rámci první návštěvy posoudíme, zda-li jsou fazety vhodné pro konkrétní situaci i u Vás.

Ošetření vyžaduje dvě návštěvy v ordinaci. Během první návštěvy se zuby nabrousí, otisknou a opatří fazetami provizorními. Ve druhé návštěvě se laboratorně zhotovené keramické fazety nafixují na upravený povrch zubu.

Korunky

Korunku zhotovujeme při rozsáhlé ztrátě tvrdých zubních tkání, která již nedovoluje rekonstrukci zubu výplní nebo dostavbou. Po přípravě zubu a otisku se v laboratoři zhotoví korunka, která se na pahýl zubu upevní cementem. Po celou dobu výroby korunky (cca 5 pracovních dnů) je zub opatřen provizorní korunkou, pacient neodchází z ordinace „bez zubu“.

Definitivní korunky jsou kovokeramické (metalokeramické) nebo celokeramické.

  • Kovokeramické korunky - vnitřní část korunky tvoří kovová kapnička (z ušlechtilých nebo obecných kovů) a na ní je napálena keramická vrstva (porcelán).
  • Celokeramické korunky - preferované korunky v naší praxi pro jejich vysokou estetiku, nepřítomnost kovu a výborné mechanické vlastnosti. V naší ordinaci používáme špičkový IPS e.max celokeramický systém firmy Ivoclar Vivadent. Jako alternativu v některých indikovaných případech používame fasetovanou korunku na zirkoniové kapně (nahrazuje kov),která je roboticky vyfrézována a následně fasetována (potažena) keramickou vrstvou.

Korunky mohou být nasazeny na živém zubu, na zubu mrtvém s přeléčenou dření i na implantátech.

Můstky

Můstky představují řešení náhrady chybějících zubů, jedná se o ošetření fixní (neboli na pevno), nahrazované zuby jsou součástí můstku jako tzv. mezičleny, přičemž nosnými pilíři jsou zuby sousedící s mezerou, které je nutno nabrousit na korunku.

Stejně jako u korunek může být použitým materiálem jak kovokeramika tak celokeramika. Dnes preferujeme ošetření mezery v chrupu náhradou implantátem/implantáty.

Onlaye/ inlaye

Jedná se o keramické nebo kompozitní náhrady vyráběné na podkladě otisku v zubní laboratoři, které rekonstruují rozsáhlé defekty zadních zubů. Představují plynulý přechod mezi ošetřením zubu prostou výplní a ošetřením umělou korunkou. Jsou vhodnou variantou k rozsáhlým kompozitním výplním a amalgámovým dostavbám. Jedná se v současné době o nejpoužívanější řešení v naší praxi, neboť takovéto náhrady splňují kritérium na minimálně invazivní řešení = maximální šetření zbývajících zubních tkání!

Snímatelné protézy

Snímatelné náhrady jak vyplývá z názvu představují náhrady zubů, které se uchytávají na zbývající zuby různým mechanismem a je možné je kdykoliv podle potřeb z úst vytáhnou a znovu nasadit, děje se tak zejména v rámci pravidelné hygienické údržby protézy. V naší ordinaci v současné době preferujeme kotvení snímatelných protéz pomocí implantátů zavedených do kosti.

Více informací vám k jednotlivým typům náhrad vám rádi poskytneme osobně.