Endodontické ošetření

Cílem endodontického ošetření je zachránit zub se zánětem zubního nervu nebo mrtvý zub před extrakcí (vytržením). Endodontické ošetření spočívá v odstranění zubní dřeně z dřeňové dutiny zubu, opracování povrchu kořenových kanálků, jejich desinfekci a hermetickém vyplnění takto opracovaných kořenových kanálků kořenovou výplní. Kvalitně zhotovená kořenová výplň pak zamezí dalšímu pronikání infekčních bakterií kořenovým kanálkem.

Kdy je nutné provést endodontické ošetření

Endodontické ošetření je mnohdy poslední možností, jak zachovat zub ve funkci. Endodontické ošetření je nutné provést vždy, když dojde k nezvratným chorobným změnám v zubní dřeni. Příčinou těchto změn je nejčastěji infekce z hlubokého zubního kazu. Infekce způsobí nejčastěji akutní zánět(velmi bolestivý stav), který ve většině případů donutí pacienta vyhledat neodkladnou pomoc zubního lékaře. Méně často přechází akutní zánět v chronický, který není tolik bolestivý nebo někdy dokonce nemusí bolet vůbec. V obou případech však bez léčby dojde k postupnému odumření dřeně a vzniku hnilobného zánětu (gangréně), který může bez včasné léčby přivodit pacientovi závažné zdravotní komplikace. Infekce se pak může dostat až do kosti u hrotu kořene zubu a vyvolat buď akutní nebo chronický zánět kosti. Ošetřit takto postižený zub je potom podstatně komplikovanější!

Rozvoj zánětlivých změn v zubní dřeni může rovněž způsobit prasklina zubu, nejčastěji způsobená příliš rozsáhlou, nevhodně zhotovenou výplní.

Rovněž při broušení zubu na korunku nebo můstek může dojít v důsledku traumatizace zubu k poškození zubní dřeně a rozvoji akutního nebo chronického zánětu, proto je někdy nutné před broušením zubu na korunku provést endodontické ošetření, abychom zamezili případným komplikacím.

Je endodontické ošetření bolestivé?

Endodontické ošetření se provádí vždy v místním znecitlivění. Endodontické ošetření nesmí bolet!

Jak endodontické ošetření probíhá

Po prvotním vyšetření pacienta, včetně rentgenových snímků a stanovení diagnosy je pacient informován o stavu onemocnění, možnostech jeho řešení a prognóze. Následuje aplikace anestesie (znecitlivění).

V 1. fázi ošetření je nutno odstranit veškeré kazivé hmoty, které zánět způsobily, otevřít dřeňovou dutinu zubu a zpřístupnit vchody do kořenových kanálků.

V 2. fázi ošetření je nutno změřit délku kořenových kanálků, aby nedošlo k ponechání zbytkových infikovaných tkání na konci kořenového kanálku. Měření délky se provádí pomocí apexlokátoru - digitálního přístroje, zajišťujícího stanovení délky s přesností na desetinu milimetru. V naší ordinaci používáme prověřený špičkový apexlokátor Raypex 5.

V 3. fázi ošetření se provádí mechanické opracování kořenových kanálků spolu s jejich chemickou desinfekcí. Opracování kořenových kanálků provádíme nejmodernějšími rotačními nikltitanovými nástroji amerického výrobce Dentsply - Protaper Next a švýcarského výrobce Neolix - Neoniti. Tyto nástroje jsou poháněny speciálním, k tomu určeným endodontickým motorem, který má pro každý typ nástroje nastavenu rychlost a kroutící moment, což výrazně snižuje riziko zalomení nástroje v kanálku a celkově zvyšuje bezpečnost a účinnost ošetření. Souběžně s opracováním kořenových kanálků se provádí výplach kanálku účinným desinfekčním roztokem/kombinací roztoků - chlornanu sodného a chlorhexidinu.

V 4. fázi ošetření se opracované kořenové kanálky vysuší papírovými čepy a plní se:

  1. U nekomplikovaných stavů se plní definivně - v naší ordinaci metodou laterální kondenzace gutaperčových čepů a pryskyřičného sealeru AHPlus.
  2. U některých komplikovaných stavů s rozsáhlou a silnou infikací kořenového systému se v první fázi plní desinfekčním materiálem Calxyd na bázi hydroxidu vápenatého a teprve v další návštěvě se plní definitivně laterální kondenzací.

V 5. fázi ošetření je nutno rentgenologicky zkontrolovat výsledné plnění kořenovch kanálků.

Jak dlouho endodontické ošetření trvá

Délku vlastního ošetření nelze dopředu přesně odhadnout. V závislosti na druhu zubu, počtu a složitosti kořenových kanálků a výchozím stavu před ošetřením trvá endodontické ošetření 1 zubu 30 - 90 minut.

Jaké jsou alternativy endodonického ošetření

Asi nejčastější alternativou je extrakce (vytržení) postiženého zubu. Tento výkon vede samozřejmě k ústupu potíží, ale rovněž k nevratné ztrátě zubu. Náhrada ztraceného zubu znamená buď zhotovení můstku - a obroušení nejméně dvou dalších sousedních zubů - nebo zavedení implantátu - což nelze vždy a znamená to chirurgický výkon. Je zřejmé, že náhrada ztraceného zubu je vždy komplikovanější a časově i finančně náročnější než zachování přirozeného zubu. Pokud není ztracený zub nahrazen, vede tento stav postupně k posunu ostatních zubů, jejich přetížení, onemocnění dásní a k rozestoupení předních zubů. Pokud tedy dojde k takovému poškození Vašeho zubu, že stav vyžaduje endodontické ošetření, nejlepším řešením pro Vás je téměř vždy zachování Vašeho přirozeného zubu za cenu určité finanční náročnosti kvalitního endodontického ošetření.

Je endodontické ošetření vždy úspěšné?

V medicíně neexistuje léčba se 100 % úspěšností. Avšak při dodržení všech technologických postupů, použití vysoce kvalitního materiálu a instrumentária jak k opracování, tak k plnění kořenových kanálků je úspěšnost takto provedeného ošetření okolo 95%. Takto kvalitně ošetřený zub zůstává nadále v ústech pacienta s perspektivu fungování desítek let nebo dokonce celoživotně.

Komplikujícím faktorem, snižujícím tuto úspěšnost, bývá nejčastěji nesprávně provedené ošetření předchozím ošetřujícím lékařem, výrazné zanedbání stavu postiženého zubu ze strany pacienta nebo komplikovanost anatomie systému kořenových kanálků. Ve všech těchto případech výrazně vzrůstá obtížnost endodontického ošetření.

Je kvalitní endodontické ošetření hrazené zdravotními pojišťovnami?

Kvalitní endodontické ošetření je velmi náročný výkon a není hrazen zdravotními pojišťovnami. I když je na první pohled neviditelné, je časově, instrumentárně a technicky náročné a odvisí od něj osud daného zubu.