Komplexní vyšetření, preventivní prohlídky

Pravidelné sledování zubního zdraví je nezbytné pro pro včasné zjištění nežádoucích změn nejen na zubu, ale i dásních, sliznicích a ostatních částech dutiny ústní. Pro každého z nás, kteří si vlastního zdraví vážíme, by nejméně 2 pravidelné prohlídky ročně měly být zcela automatické.

Vstupní komplexní vyšetření nového pacienta

Podstupuje každý nový pacient, který se rozhodne registrovat do naší odborné péče. Vyšetření zahrnuje:

  • vyšetření chrupu a parodontu
  • rentgenové vyšetření
  • zhodnocení úrovně hygieny dutiny ústní
  • orientační návrh léčby

Vyšetření chrupu a parodontu

Zahrnuje podrobné vyšetření zubů, dásní, sliznic a měkkých částí dutiny ústní. Cílem je zhodnotit jejich stav, odhalit eventuální patologické (chorobné) stavy nebo rizikové faktory, které by v chorobné stavy mohly s časovým odstupem vyústit. Součástí vyšetření je i zhodnocení stávajících stomatologických prací - jejich funkčnosti, estetiky a prognózy. Detaily chrupu jsou zachyceny intraorální kamerou - obraz si pacient prohlíží zvětšeně na monitoru přímo na stomatologickém křesle.

Rentgenové vyšetření

Standartně se zhotovují tzv. preventivní rentgenové snímky(bitewingové, skusové), které zachycují zuby (stoličky, předstoličky) a mezizubní prostory postranních úseků chrupu. Jedná se o partie skryté vyšetření zrakem či zubní sondou. Cílem těchto snímků je odhalení (oku) skrytých kazů na bočních plochách zubů event. pod stávajícími výplněmi. Individuálně se zhotovuje tzv. rentgenový status. Jedná se o soubor rentgenových snímků celého chrupu, který poskytuje informace i o stavu zubních kořenů a čelistích kostí. Disponujeme technologií digitálního pořizování rentgenových snímků. Přínosem tohoto systému je okamžité zobrazení snímku na monitoru stomatologického křesla, možnost dodatečných úprav a v neposlední řadě výrazné snížení dávky rentgenového záření, kterému je pacient vystaven.

Stadardně jako součást vstupní prohlídky zhotovujeme pacientům OPG - panoramatický snímek, který nám poskytuje přehledné informace o celém rozsahu chrupu, obou čelistech, čelistních kloubech a čelistních dutinách. Zároveň na tomto snímku můžeme zachytit (jinak nezjistitelné) patologické nálezy.

Zhodnocení úrovně hygieny

Vycházíme z faktu, že pouze pomocí zvládnuté a optimálně prováděné ústní hygieny může motivovaný pacient předejít chorobným stavů a jejich komplikacím v oblasti chrupu a dásní. U drobných nedostatků v hygieně pacienta motivujeme a korigujeme techniku čištění chrupu, u závažnějších nedostatků doporučejeme kompletní hygienickou péči u naší dentální hygienistky.

Orientační návrh léčby

Závěrem je pacient podrobně informován o výsledcích vyšetření a eventuálním postupem a charakterem léčby. Po konzultaci s pacientem je na základě jeho požadavků, finančních a časových možností sestaven individuální léčebný plán.

Kontrolní vyšetření registrovaného pacienta

Podstupuje registrovaný pacient, ideálně 1x za 6 měsíců, v případě rizikových pacientů individuálně i častěji. Vyšetření zahrnuje:

  • kontrolní vyšetření chrupu a parodontu
  • rentgenové vyšetření v případě potřeby
  • zhodnocení úrovně hygieny dutiny ústní