Zubní výplně

K zhotovení zubní výplně přistupujeme maximálně zodpovědně, neboť si vážíme každého zubu jako jedinečného orgánu a jsme si vědomi, že na kvalitě a preciznosti provedení často závisí další prognóza ošetřovaného zubu.

V naší ordinaci se důrazně distancujeme od (dnes ještě poměrně rozšířené praxe) rychloaplikace a opakujícího se předělávání nekvalitních, špatně zhotovených výplní, které nesplňují funkční, estetické ani zdravotní parametry. Většina z takovýchto výplní je známa pod slovem - standardní. Jejich jedinou „výhodou“ je jejich „bezplatnost“ - jejich výsledkem pak často funkční a estetické poškození zubu s rizikem zdravotních komplikací, vyžadující většinou s časovým odstupem nákladnou finanční investici.

V našem pojetí považujeme za standard nikoli označení materiálu, ale průběh a precizní finální výsledek ošetření, který je kombinací:

  • optimální, atraumatické preparace zubu s minimální možnou ztrátou zdravé zubní tkáně
  • správného výběru kvalitního materiálu s ohledem na velikost, lokalizaci defektu,mechanické zatížení a úroveň ústní hygieny
  • co nejvěrnější restaurace ztracené zubní tkáně, tvarově i esteticky odpovídající původnímu stavu

Za takto zhotovený výrobek pak přebíráme spoluzodpovědnost a garanční záruku.

O výběru vhodného materiálu pro daný defekt zubu bude pacient před nebo v průběhu zákroku dostatečně informován. Na monitoru zubní soupravy pak uvidí fotografie, pořízené intraorální kamerou před, v průběhu a po ošetření a bude tak sám moci posoudit finální výsledek ošetření.